Coritiba vs Ceara (21 Feb 2021)

All past odds movement before match closed. Result HT: 0-0 FT: 0-2

01 | 1X2
Coritiba
4.20
3.20
-23.8%
Draw
3.30
3.20
-3.0%
Ceara
1.72
2.00
+16.3%
02 | 1/2 Goal
Coritiba +1.5
1.28
1.20
-6.3%
Ceara -1.5
3.15
3.75
+19.0%
12 | Total Goals Over/Under 2.5
Over 2.5
2.07
2.07
Under 2.5
1.65
1.65
03 | Halftime-Fulltime
H-H
8.00
6.00
-25.0%
H-D
15.00
15.00
H-A
25.00
25.00
D-H
10.00
8.00
-20.0%
D-D
4.80
4.80
D-A
4.30
4.80
+11.6%
A-H
40.00
35.00
-12.5%
A-D
15.00
13.00
-13.3%
A-A
2.65
3.10
+17.0%
04 | Pick The Score
1-0
10.00
8.50
-15.0%
0-0
9.00
9.50
+5.6%
0-1
5.50
6.00
+9.1%
2-0
21.00
15.00
-28.6%
1-1
5.20
5.20
0-2
7.00
8.50
+21.4%
2-1
13.00
11.00
-15.4%
2-2
15.00
13.00
-13.3%
1-2
7.00
7.00
3-0
70.00
50.00
-28.6%
3-3
80.00
70.00
-12.5%
0-3
12.00
17.00
+41.7%
3-1
40.00
30.00
-25.0%
4-4
250.00
250.00
1-3
13.00
15.00
+15.4%
3-2
50.00
40.00
-20.0%
Any Other Score
100.00
125.00
+25.0%
2-3
25.00
25.00
4-0
200.00
150.00
-25.0%
0-4
35.00
50.00
+42.9%
4-1
150.00
100.00
-33.3%
1-4
35.00
40.00
+14.3%
4-2
150.00
125.00
-16.7%
2-4
60.00
70.00
+16.7%
4-3
200.00
200.00
3-4
150.00
150.00
5-0
250.00
250.00
0-5
90.00
125.00
+38.9%
5-1
250.00
250.00
1-5
100.00
125.00
+25.0%
5-2
250.00
250.00
2-5
150.00
200.00
+33.3%
5-3
250.00
250.00
3-5
250.00
250.00
5-4
300.00
300.00
4-5
250.00
250.00
05 | Total Goals
0
9.00
9.50
+5.6%
1
3.80
3.80
2
3.10
3.05
-1.6%
3
3.70
3.70
4
6.00
6.00
5
12.00
12.00
6
30.00
30.00
7
60.00
60.00
8
100.00
100.00
9+
125.00
125.00
08 | Team to Score 1st Goal
Coritiba
2.75
2.35
-14.5%
No 1st Goal
9.00
9.50
+5.6%
Ceara
1.58
1.75
+10.8%
09 | Total Goals Odd/Even
Odd
1.85
1.82
-1.6%
Even
1.80
1.82
+1.1%
10 | Halftime 1X2
Coritiba
4.70
3.90
-17.0%
Draw
2.05
2.05
Ceara
2.40
2.65
+10.4%
11 | Halftime PTS
1-0
6.00
5.20
-13.3%
0-0
2.60
2.75
+5.8%
0-1
3.40
3.70
+8.8%
2-0
23.00
17.00
-26.1%
1-1
7.50
7.00
-6.7%
0-2
9.50
10.00
+5.3%
2-1
25.00
23.00
-8.0%
2-2
40.00
40.00
1-2
19.00
19.00
Any Other Score
17.00
19.00
+11.8%
14 | Halftime Total Goals Over/Under 0.5
Over 0.5
1.42
1.42
Under 0.5
2.60
2.60