Croatia vs Austria (4 Jun 2022)

All past odds movement before match closed. Result HT: 0-1 FT: 0-3

Asian Handicap (Account Only)
Croatia -0.25
1.80
1.70
-5.6%
Austria +0.25
2.02
2.05
+1.5%
01 | 1X2
Croatia
2.03
1.80
-11.3%
Draw
3.05
3.40
+11.5%
Austria
3.40
3.70
+8.8%
46 | 1/2 Goal
Croatia -1.5
4.40
2.90
-34.1%
Austria +1.5
1.15
1.33
+15.7%
12 | Total Goals Over/Under 2.5
Over 2.5
2.15
1.75
-18.6%
Under 2.5
1.60
1.93
+20.6%
03 | Halftime-Fulltime
H-H
3.20
3.05
-4.7%
H-D
15.00
12.00
-20.0%
H-A
35.00
25.00
-28.6%
D-H
4.80
4.70
-2.1%
D-D
4.40
5.50
+25.0%
D-A
8.00
7.50
-6.3%
A-H
25.00
19.00
-24.0%
A-D
15.00
13.00
-13.3%
A-A
6.00
7.00
+16.7%
04 | Pick The Score
1-0
5.50
10.00
+81.8%
0-0
8.00
11.00
+37.5%
0-1
8.00
11.00
+37.5%
2-0
8.00
9.00
+12.5%
1-1
5.20
7.00
+34.6%
0-2
15.00
19.00
+26.7%
2-1
7.50
7.50
2-2
13.00
11.00
-15.4%
1-2
11.00
10.00
-9.1%
3-0
17.00
17.00
3-3
70.00
30.00
-57.1%
0-3
50.00
40.00
-20.0%
3-1
15.00
12.00
-20.0%
4-4
250.00
125.00
-50.0%
1-3
35.00
25.00
-28.6%
3-2
30.00
19.00
-36.7%
Any Other Score
125.00
35.00
-72.0%
2-3
40.00
30.00
-25.0%
4-0
50.00
40.00
-20.0%
0-4
150.00
90.00
-40.0%
4-1
40.00
23.00
-42.5%
1-4
100.00
70.00
-30.0%
4-2
70.00
25.00
-64.3%
2-4
125.00
70.00
-44.0%
4-3
150.00
70.00
-53.3%
3-4
200.00
90.00
-55.0%
5-0
125.00
90.00
-28.0%
0-5
250.00
200.00
-20.0%
5-1
125.00
80.00
-36.0%
1-5
250.00
150.00
-40.0%
5-2
200.00
100.00
-50.0%
2-5
250.00
200.00
-20.0%
5-3
250.00
250.00
3-5
250.00
250.00
5-4
250.00
250.00
4-5
300.00
300.00
05 | Total Goals
0
8.00
11.00
+37.5%
1
3.70
5.20
+40.5%
2
3.00
3.70
+23.3%
3
3.80
3.80
4
6.50
5.20
-20.0%
5
13.00
8.50
-34.6%
6
35.00
13.00
-62.9%
7
70.00
21.00
-70.0%
8
100.00
50.00
-50.0%
9+
125.00
60.00
-52.0%
08 | Team to Score 1st Goal
Croatia
1.72
1.75
+1.7%
Austria
2.45
2.30
-6.1%
No 1st Goal
8.00
11.00
+37.5%
09 | Total Goals Odd/Even
Odd
1.87
1.85
-1.1%
Even
1.77
1.80
+1.7%
10 | Halftime 1X2
Croatia
2.70
2.35
-13.0%
Draw
1.97
2.30
+16.8%
Austria
4.10
4.00
-2.4%
11 | Halftime PTS
1-0
3.80
4.10
+7.9%
0-0
2.45
2.95
+20.4%
0-1
5.20
6.00
+15.4%
2-0
11.00
8.50
-22.7%
1-1
8.50
7.50
-11.8%
0-2
21.00
17.00
-19.0%
2-1
21.00
12.00
-42.9%
2-2
50.00
30.00
-40.0%
1-2
30.00
23.00
-23.3%
Any Other Score
19.00
11.00
-42.1%
15 | Halftime Total Goals Over/Under 1.5
Over 1.5
2.85
2.20
-22.8%
Under 1.5
1.35
1.58
+17.0%
Halftime Total Goals Odd/Even (Account Only)
Odd
2.10
2.05
-2.4%
Even
1.60
1.63
+1.9%
Halftime Total Goals (Account Only)
0
2.45
2.95
+20.4%
1
2.45
2.60
+6.1%
2
4.50
4.00
-11.1%
3+
8.50
5.80
-31.8%