Denmark vs Bosnia (7 Jun 2021)

All past odds movement before match closed. Result HT: 1-0 FT: 2-0

01 | 1X2
Denmark
1.37
1.30
-5.1%
Draw
3.80
4.20
+10.5%
Bosnia
7.00
7.50
+7.1%
46 | 1/2 Goal
Denmark -1.5
2.20
1.97
-10.5%
Bosnia +1.5
1.50
1.63
+8.7%
12 | Total Goals Over/Under 2.5
Over 2.5
2.02
1.82
-9.9%
Under 2.5
1.60
1.75
+9.4%
03 | Halftime-Fulltime
H-H
1.87
1.77
-5.3%
H-D
19.00
19.00
H-A
50.00
35.00
-30.0%
D-H
3.50
3.60
+2.9%
D-D
5.20
6.50
+25.0%
D-A
15.00
15.00
A-H
25.00
23.00
-8.0%
A-D
19.00
21.00
+10.5%
A-A
13.00
13.00
04 | Pick The Score
1-0
4.30
4.30
0-0
10.00
12.00
+20.0%
0-1
13.00
17.00
+30.8%
2-0
4.70
4.40
-6.4%
1-1
6.50
8.50
+30.8%
0-2
40.00
40.00
2-1
6.50
7.00
+7.7%
2-2
21.00
23.00
+9.5%
1-2
21.00
23.00
+9.5%
3-0
7.00
6.50
-7.1%
3-3
125.00
80.00
-36.0%
0-3
150.00
100.00
-33.3%
3-1
11.00
11.00
4-4
250.00
250.00
1-3
90.00
100.00
+11.1%
3-2
35.00
35.00
Any Other Score
60.00
30.00
-50.0%
2-3
90.00
60.00
-33.3%
4-0
17.00
15.00
-11.8%
0-4
250.00
250.00
4-1
25.00
25.00
1-4
250.00
250.00
4-2
60.00
35.00
-41.7%
2-4
250.00
250.00
4-3
200.00
150.00
-25.0%
3-4
250.00
250.00
5-0
40.00
40.00
0-5
250.00
300.00
+20.0%
5-1
60.00
35.00
-41.7%
1-5
250.00
300.00
+20.0%
5-2
150.00
70.00
-53.3%
2-5
250.00
300.00
+20.0%
5-3
250.00
200.00
-20.0%
3-5
250.00
300.00
+20.0%
5-4
250.00
250.00
4-5
300.00
300.00
05 | Total Goals
0
10.00
12.00
+20.0%
1
3.50
3.50
2
2.80
2.85
+1.8%
3
3.40
3.30
-2.9%
4
5.20
5.50
+5.8%
5
11.00
11.00
6
25.00
21.00
-16.0%
7
50.00
40.00
-20.0%
8
80.00
50.00
-37.5%
9+
100.00
80.00
-20.0%
08 | Team to Score 1st Goal
Denmark
1.27
1.22
-3.9%
No 1st Goal
10.00
12.00
+20.0%
Bosnia
4.00
4.10
+2.5%
09 | Total Goals Odd/Even
Odd
1.82
1.80
-1.1%
Even
1.82
1.85
+1.6%
10 | Halftime 1X2
Denmark
1.85
1.72
-7.0%
Draw
2.10
2.25
+7.1%
Bosnia
8.50
8.50
11 | Halftime PTS
1-0
2.70
2.55
-5.6%
0-0
2.55
2.75
+7.8%
0-1
8.50
8.50
2-0
6.00
5.80
-3.3%
1-1
8.50
9.00
+5.9%
0-2
30.00
30.00
2-1
17.00
15.00
-11.8%
2-2
35.00
35.00
1-2
35.00
35.00
Any Other Score
12.00
12.00
14 | Halftime Total Goals Over/Under 0.5
Over 0.5
1.35
1.30
-3.7%
Under 0.5
2.65
2.85
+7.5%