Emmen vs Utrecht (23 Dec 2020)

All past odds movement before match closed. Result HT: 2-1 FT: 2-3

01 | 1X2
Emmen
3.80
4.70
+23.7%
Draw
3.80
4.10
+7.9%
Utrecht
1.67
1.50
-10.2%
02 | 1/2 Goal
Emmen +1.5
1.37
1.45
+5.8%
Utrecht -1.5
2.70
2.45
-9.3%
12 | Total Goals Over/Under 2.5
Over 2.5
1.50
1.50
Under 2.5
2.35
2.35
03 | Halftime-Fulltime
H-H
7.00
9.00
+28.6%
H-D
15.00
15.00
H-A
19.00
19.00
D-H
10.00
11.00
+10.0%
D-D
7.00
7.50
+7.1%
D-A
4.80
4.40
-8.3%
A-H
30.00
35.00
+16.7%
A-D
13.00
15.00
+15.4%
A-A
2.45
2.10
-14.3%
04 | Pick The Score
1-0
13.00
15.00
+15.4%
0-0
19.00
19.00
0-1
9.00
7.50
-16.7%
2-0
25.00
30.00
+20.0%
1-1
7.00
7.50
+7.1%
0-2
9.00
7.50
-16.7%
2-1
11.00
13.00
+18.2%
2-2
11.00
12.00
+9.1%
1-2
7.00
6.50
-7.1%
3-0
60.00
80.00
+33.3%
3-3
40.00
50.00
+25.0%
0-3
13.00
11.00
-15.4%
3-1
30.00
40.00
+33.3%
4-4
150.00
200.00
+33.3%
1-3
10.00
9.50
-5.0%
3-2
25.00
35.00
+40.0%
Any Other Score
50.00
40.00
-20.0%
2-3
15.00
17.00
+13.3%
4-0
150.00
200.00
+33.3%
0-4
30.00
23.00
-23.3%
4-1
90.00
125.00
+38.9%
1-4
23.00
19.00
-17.4%
4-2
80.00
100.00
+25.0%
2-4
35.00
35.00
4-3
100.00
125.00
+25.0%
3-4
60.00
80.00
+33.3%
5-0
250.00
250.00
0-5
60.00
50.00
-16.7%
5-1
250.00
250.00
1-5
60.00
50.00
-16.7%
5-2
200.00
250.00
+25.0%
2-5
80.00
80.00
5-3
250.00
250.00
3-5
150.00
150.00
5-4
250.00
250.00
4-5
250.00
250.00
05 | Total Goals
0
19.00
19.00
1
6.00
6.00
2
3.80
3.70
-2.6%
3
3.50
3.40
-2.9%
4
4.40
4.50
+2.3%
5
7.00
7.00
6
13.00
13.00
7
25.00
30.00
+20.0%
8
60.00
60.00
9+
90.00
90.00
08 | Team to Score 1st Goal
Emmen
2.50
2.80
+12.0%
No 1st Goal
19.00
19.00
Utrecht
1.55
1.42
-8.4%
09 | Total Goals Odd/Even
Odd
1.82
1.80
-1.1%
Even
1.82
1.85
+1.6%
10 | Halftime 1X2
Emmen
4.00
4.50
+12.5%
Draw
2.40
2.50
+4.2%
Utrecht
2.20
2.00
-9.1%
11 | Halftime PTS
1-0
6.00
7.00
+16.7%
0-0
3.40
3.40
0-1
3.80
3.30
-13.2%
2-0
19.00
25.00
+31.6%
1-1
6.50
7.00
+7.7%
0-2
8.50
7.50
-11.8%
2-1
21.00
23.00
+9.5%
2-2
35.00
40.00
+14.3%
1-2
13.00
13.00
Any Other Score
11.00
11.00
15 | Halftime Total Goals Over/Under 1.5
Over 1.5
2.25
2.25
Under 1.5
1.55
1.55