Mazatlan vs Necaxa (9 Jan 2021)

All past odds movement before match closed. Result HT: 2-1 FT: 3-2

01 | 1X2
Mazatlan
2.35
1.97
-16.2%
Draw
3.10
3.20
+3.2%
Necaxa
2.65
3.30
+24.5%
46 | 1/2 Goal
Mazatlan -1.5
4.80
3.55
-26.0%
Necaxa +1.5
1.12
1.22
+8.9%
12 | Total Goals Over/Under 2.5
Over 2.5
1.90
2.03
+6.8%
Under 2.5
1.77
1.67
-5.6%
03 | Halftime-Fulltime
H-H
3.90
3.10
-20.5%
H-D
13.00
13.00
H-A
30.00
35.00
+16.7%
D-H
5.50
4.80
-12.7%
D-D
4.80
4.80
D-A
6.50
8.00
+23.1%
A-H
25.00
25.00
A-D
13.00
15.00
+15.4%
A-A
4.50
6.00
+33.3%
04 | Pick The Score
1-0
7.00
6.00
-14.3%
0-0
10.00
9.50
-5.0%
0-1
8.00
8.50
+6.3%
2-0
11.00
8.50
-22.7%
1-1
5.20
5.20
0-2
12.00
15.00
+25.0%
2-1
8.00
7.00
-12.5%
2-2
12.00
13.00
+8.3%
1-2
9.00
11.00
+22.2%
3-0
25.00
17.00
-32.0%
3-3
60.00
60.00
0-3
35.00
50.00
+42.9%
3-1
17.00
15.00
-11.8%
4-4
250.00
250.00
1-3
21.00
30.00
+42.9%
3-2
25.00
25.00
Any Other Score
125.00
125.00
2-3
25.00
40.00
+60.0%
4-0
70.00
50.00
-28.6%
0-4
90.00
150.00
+66.7%
4-1
50.00
40.00
-20.0%
1-4
60.00
100.00
+66.7%
4-2
70.00
60.00
-14.3%
2-4
80.00
125.00
+56.3%
4-3
125.00
150.00
+20.0%
3-4
125.00
200.00
+60.0%
5-0
200.00
125.00
-37.5%
0-5
200.00
250.00
+25.0%
5-1
150.00
125.00
-16.7%
1-5
200.00
250.00
+25.0%
5-2
200.00
200.00
2-5
200.00
250.00
+25.0%
5-3
250.00
250.00
3-5
250.00
250.00
5-4
250.00
250.00
4-5
250.00
300.00
+20.0%
05 | Total Goals
0
10.00
9.50
-5.0%
1
4.20
3.90
-7.1%
2
3.60
3.50
-2.8%
3
3.80
3.90
+2.6%
4
5.50
5.80
+5.5%
5
10.00
10.00
6
19.00
21.00
+10.5%
7
35.00
35.00
8
40.00
50.00
+25.0%
9+
50.00
50.00
08 | Team to Score 1st Goal
Mazatlan
1.92
1.72
-10.4%
No 1st Goal
10.00
9.50
-5.0%
Necaxa
2.05
2.40
+17.1%
09 | Total Goals Odd/Even
Odd
1.85
1.85
Even
1.80
1.80
10 | Halftime 1X2
Mazatlan
3.00
2.65
-11.7%
Draw
2.05
2.05
Necaxa
3.30
3.90
+18.2%
11 | Halftime PTS
1-0
4.30
3.80
-11.6%
0-0
2.65
2.60
-1.9%
0-1
4.70
5.20
+10.6%
2-0
13.00
11.00
-15.4%
1-1
7.50
8.00
+6.7%
0-2
15.00
21.00
+40.0%
2-1
17.00
15.00
-11.8%
2-2
40.00
50.00
+25.0%
1-2
19.00
23.00
+21.1%
Any Other Score
17.00
19.00
+11.8%
14 | Halftime Total Goals Over/Under 0.5
Over 0.5
1.40
1.42
+1.4%
Under 0.5
2.65
2.60
-1.9%