Schalke 04 vs Hoffenheim (9 Jan 2021)

All past odds movement before match closed. Result HT: 1-0 FT: 4-0

Asian Handicap
Schalke 04 +0.75
1.80
1.82
+1.1%
Hoffenheim -0.75
2.02
2.00
-1.0%
01 | 1X2
Schalke 04
3.50
3.80
+8.6%
Draw
3.60
3.60
Hoffenheim
1.80
1.72
-4.4%
02 | 1/2 Goal
Schalke 04 +1.5
1.30
1.35
+3.8%
Hoffenheim -1.5
3.05
2.80
-8.2%
33 | Total Goals Over/Under 3.5
Over 3.5
2.30
2.30
Under 3.5
1.53
1.53
03 | Halftime-Fulltime
H-H
6.50
7.00
+7.7%
H-D
13.00
13.00
H-A
19.00
19.00
D-H
9.00
9.50
+5.6%
D-D
6.00
6.50
+8.3%
D-A
5.00
4.70
-6.0%
A-H
25.00
35.00
+40.0%
A-D
13.00
13.00
A-A
2.75
2.50
-9.1%
04 | Pick The Score
1-0
13.00
13.00
0-0
15.00
17.00
+13.3%
0-1
9.00
9.00
2-0
21.00
25.00
+19.0%
1-1
6.50
7.00
+7.7%
0-2
10.00
9.50
-5.0%
2-1
11.00
11.00
2-2
11.00
11.00
1-2
7.00
7.00
3-0
50.00
60.00
+20.0%
3-3
35.00
35.00
0-3
15.00
13.00
-13.3%
3-1
25.00
25.00
4-4
150.00
150.00
1-3
11.00
11.00
3-2
25.00
25.00
Any Other Score
50.00
50.00
2-3
15.00
15.00
4-0
125.00
150.00
+20.0%
0-4
35.00
35.00
4-1
80.00
90.00
+12.5%
1-4
25.00
23.00
-8.0%
4-2
70.00
80.00
+14.3%
2-4
35.00
35.00
4-3
90.00
100.00
+11.1%
3-4
70.00
60.00
-14.3%
5-0
250.00
250.00
0-5
80.00
70.00
-12.5%
5-1
200.00
200.00
1-5
60.00
60.00
5-2
200.00
200.00
2-5
90.00
80.00
-11.1%
5-3
250.00
250.00
3-5
150.00
150.00
5-4
250.00
250.00
4-5
250.00
250.00
05 | Total Goals
0
15.00
17.00
+13.3%
1
6.00
6.00
2
3.70
3.80
+2.7%
3
3.50
3.60
+2.9%
4
4.50
4.40
-2.2%
5
7.00
7.00
6
13.00
13.00
7
30.00
25.00
-16.7%
8
60.00
60.00
9+
90.00
90.00
08 | Team to Score 1st Goal
Schalke 04
2.35
2.50
+6.4%
No 1st Goal
15.00
17.00
+13.3%
Hoffenheim
1.63
1.58
-3.1%
09 | Total Goals Odd/Even
Odd
1.85
1.85
Even
1.80
1.80
10 | Halftime 1X2
Schalke 04
3.80
4.10
+7.9%
Draw
2.30
2.30
Hoffenheim
2.35
2.25
-4.3%
11 | Halftime PTS
1-0
6.00
6.00
0-0
3.10
3.20
+3.2%
0-1
4.00
3.90
-2.5%
2-0
19.00
19.00
1-1
6.50
6.50
0-2
9.50
9.00
-5.3%
2-1
21.00
21.00
2-2
35.00
35.00
1-2
13.00
13.00
Any Other Score
11.00
11.00
15 | Halftime Total Goals Over/Under 1.5
Over 1.5
2.30
2.25
-2.2%
Under 1.5
1.53
1.55
+1.3%