UAE U23 vs Japan U23 (3 Jun 2022)

All past odds movement before match closed. Result HT: 0-0 FT: 1-2

01 | 1X2
UAE U23
7.00
5.80
-17.1%
Draw
3.90
3.60
-7.7%
Japan U23
1.40
1.50
+7.1%
02 | 1/2 Goal
UAE U23 +1.5
1.48
1.45
-2.0%
Japan U23 -1.5
2.35
2.45
+4.3%
12 | Total Goals Over/Under 2.5
Over 2.5
2.25
1.93
-14.2%
Under 2.5
1.55
1.75
+12.9%
03 | Halftime-Fulltime
H-H
13.00
11.00
-15.4%
H-D
21.00
19.00
-9.5%
H-A
25.00
25.00
D-H
15.00
13.00
-13.3%
D-D
5.20
5.20
D-A
3.70
3.90
+5.4%
A-H
60.00
50.00
-16.7%
A-D
21.00
17.00
-19.0%
A-A
2.05
2.20
+7.3%
04 | Pick The Score
1-0
12.00
12.00
0-0
8.50
9.50
+11.8%
0-1
4.00
5.50
+37.5%
2-0
40.00
35.00
-12.5%
1-1
7.50
7.00
-6.7%
0-2
4.80
6.50
+35.4%
2-1
23.00
17.00
-26.1%
2-2
25.00
19.00
-24.0%
1-2
7.00
7.00
3-0
150.00
90.00
-40.0%
3-3
150.00
50.00
-66.7%
0-3
8.00
9.50
+18.8%
3-1
100.00
60.00
-40.0%
4-4
250.00
250.00
1-3
12.00
11.00
-8.3%
3-2
100.00
60.00
-40.0%
Any Other Score
70.00
40.00
-42.9%
2-3
40.00
30.00
-25.0%
4-0
250.00
200.00
-20.0%
0-4
19.00
23.00
+21.1%
4-1
250.00
150.00
-40.0%
1-4
30.00
25.00
-16.7%
4-2
250.00
150.00
-40.0%
2-4
80.00
40.00
-50.0%
4-3
250.00
200.00
-20.0%
3-4
200.00
100.00
-50.0%
5-0
250.00
250.00
0-5
50.00
40.00
-20.0%
5-1
250.00
250.00
1-5
90.00
50.00
-44.4%
5-2
250.00
250.00
2-5
200.00
100.00
-50.0%
5-3
250.00
250.00
3-5
250.00
250.00
5-4
300.00
300.00
4-5
250.00
250.00
05 | Total Goals
0
8.50
9.50
+11.8%
1
3.40
4.00
+17.6%
2
3.00
3.20
+6.7%
3
3.70
3.60
-2.7%
4
7.00
6.00
-14.3%
5
13.00
10.00
-23.1%
6
40.00
23.00
-42.5%
7
80.00
40.00
-50.0%
8
125.00
70.00
-44.0%
9+
150.00
80.00
-46.7%
08 | Team to Score 1st Goal
UAE U23
3.90
3.40
-12.8%
Japan U23
1.37
1.42
+3.6%
No 1st Goal
8.50
9.50
+11.8%
09 | Total Goals Odd/Even
Odd
1.82
1.85
+1.6%
Even
1.82
1.80
-1.1%
10 | Halftime 1X2
UAE U23
7.00
6.00
-14.3%
Draw
2.15
2.15
Japan U23
2.00
2.10
+5.0%
11 | Halftime PTS
1-0
9.00
8.00
-11.1%
0-0
2.60
2.70
+3.8%
0-1
2.85
3.10
+8.8%
2-0
30.00
25.00
-16.7%
1-1
11.00
9.00
-18.2%
0-2
7.50
8.00
+6.7%
2-1
30.00
25.00
-16.7%
2-2
60.00
60.00
1-2
21.00
19.00
-9.5%
Any Other Score
12.00
12.00
14 | Halftime Total Goals Over/Under 0.5
Over 0.5
1.42
1.40
-1.4%
Under 0.5
2.60
2.65
+1.9%
Halftime Total Goals Odd/Even (Account Only)
Odd
2.05
2.05
Even
1.63
1.63
Halftime Total Goals (Account Only)
0
2.60
2.70
+3.8%
1
2.35
2.65
+12.8%
2
4.50
4.30
-4.4%
3+
9.00
6.00
-33.3%