De Graafschap vs Jong Utrecht (4 May 2024)

All past odds movement before match closed. Result HT: 1-1 FT: 2-2

01 | 1X2
De Graafschap
1.33
1.35
+1.5%
Draw
5.00
5.00
Jong Utrecht
6.50
6.00
-7.7%
46 | 1/2 Goal
De Graafschap -1.5
1.87
1.87
Jong Utrecht +1.5
1.77
1.77
33 | Total Goals Over/Under 3.5
Over 3.5
2.00
1.80
-10.0%
Under 3.5
1.70
1.87
+10.0%
03 | Halftime-Fulltime
H-H
1.80
1.82
+1.1%
H-D
17.00
17.00
H-A
40.00
40.00
D-H
4.20
4.40
+4.8%
D-D
9.00
10.00
+11.1%
D-A
15.00
15.00
A-H
19.00
17.00
-10.5%
A-D
19.00
17.00
-10.5%
A-A
12.00
11.00
-8.3%
04 | Pick The Score
1-0
9.00
15.00
+66.7%
0-0
23.00
25.00
+8.7%
0-1
23.00
25.00
+8.7%
2-0
7.50
10.00
+33.3%
1-1
10.00
13.00
+30.0%
0-2
50.00
50.00
2-1
6.50
7.00
+7.7%
2-2
13.00
12.00
-7.7%
1-2
17.00
17.00
3-0
8.50
10.00
+17.6%
3-3
50.00
35.00
-30.0%
0-3
125.00
100.00
-20.0%
3-1
8.00
7.00
-12.5%
4-4
200.00
125.00
-37.5%
1-3
60.00
50.00
-16.7%
3-2
15.00
13.00
-13.3%
Any Other Score
19.00
12.00
-36.8%
2-3
40.00
35.00
-12.5%
4-0
15.00
17.00
+13.3%
0-4
250.00
250.00
4-1
13.00
13.00
1-4
150.00
125.00
-16.7%
4-2
25.00
21.00
-16.0%
2-4
125.00
100.00
-20.0%
4-3
60.00
50.00
-16.7%
3-4
125.00
100.00
-20.0%
5-0
30.00
30.00
0-5
300.00
300.00
5-1
30.00
25.00
-16.7%
1-5
250.00
250.00
5-2
60.00
40.00
-33.3%
2-5
250.00
250.00
5-3
125.00
90.00
-28.0%
3-5
250.00
250.00
5-4
250.00
200.00
-20.0%
4-5
250.00
250.00
05 | Total Goals
0
23.00
25.00
+8.7%
1
7.50
9.50
+26.7%
2
4.20
4.80
+14.3%
3
3.50
3.70
+5.7%
4
4.10
4.00
-2.4%
5
6.00
5.20
-13.3%
6
11.00
9.00
-18.2%
7
19.00
13.00
-31.6%
8
40.00
30.00
-25.0%
9+
60.00
40.00
-33.3%
09 | Total Goals Odd/Even
Odd
1.80
1.80
Even
1.85
1.85
10 | Halftime 1X2
De Graafschap
1.75
1.77
+1.1%
Draw
2.65
2.75
+3.8%
Jong Utrecht
6.00
5.20
-13.3%
11 | Halftime PTS
1-0
3.30
3.60
+9.1%
0-0
4.00
4.50
+12.5%
0-1
8.50
8.50
2-0
5.80
5.80
1-1
7.50
7.00
-6.7%
0-2
30.00
25.00
-16.7%
2-1
11.00
10.00
-9.1%
2-2
40.00
35.00
-12.5%
1-2
25.00
23.00
-8.0%
Any Other Score
7.00
6.00
-14.3%
15 | Halftime Total Goals Over/Under 1.5
Over 1.5
1.97
1.77
-10.2%
Under 1.5
1.72
1.90
+10.5%
Halftime Total Goals Odd/Even (Account Only)
Odd
1.90
1.87
-1.6%
Even
1.75
1.77
+1.1%
Halftime Total Goals (Account Only)
0
4.00
4.50
+12.5%
1
2.70
2.85
+5.6%
2
3.40
3.30
-2.9%
3+
4.20
3.50
-16.7%