Den Bosch vs Roda (20 Jan 2024)

All past odds movement before match closed. Result HT: 0-0 FT: 0-0

01 | 1X2
Den Bosch
3.40
3.20
-5.9%
Draw
3.50
3.40
-2.9%
Roda
1.85
1.95
+5.4%
02 | 1/2 Goal
Den Bosch +1.5
1.23
1.20
-2.4%
Roda -1.5
3.50
3.75
+7.1%
12 | Total Goals Over/Under 2.5
Over 2.5
1.60
1.63
+1.9%
Under 2.5
2.15
2.10
-2.3%
03 | Halftime-Fulltime
H-H
6.00
5.20
-13.3%
H-D
13.00
13.00
H-A
21.00
23.00
+9.5%
D-H
8.50
8.00
-5.9%
D-D
6.00
5.50
-8.3%
D-A
5.00
5.20
+4.0%
A-H
30.00
30.00
A-D
13.00
13.00
A-A
2.85
3.05
+7.0%
04 | Pick The Score
1-0
11.00
11.00
0-0
15.00
13.00
-13.3%
0-1
8.00
8.00
2-0
19.00
17.00
-10.5%
1-1
6.50
6.00
-7.7%
0-2
9.00
10.00
+11.1%
2-1
10.00
10.00
2-2
11.00
11.00
1-2
7.00
7.00
3-0
50.00
40.00
-20.0%
3-3
40.00
40.00
0-3
15.00
17.00
+13.3%
3-1
25.00
23.00
-8.0%
4-4
200.00
200.00
1-3
12.00
13.00
+8.3%
3-2
25.00
25.00
Any Other Score
50.00
60.00
+20.0%
2-3
17.00
19.00
+11.8%
4-0
125.00
125.00
0-4
40.00
40.00
4-1
90.00
70.00
-22.2%
1-4
30.00
35.00
+16.7%
4-2
80.00
70.00
-12.5%
2-4
40.00
40.00
4-3
125.00
100.00
-20.0%
3-4
90.00
90.00
5-0
250.00
250.00
0-5
90.00
100.00
+11.1%
5-1
200.00
200.00
1-5
80.00
90.00
+12.5%
5-2
200.00
200.00
2-5
100.00
125.00
+25.0%
5-3
250.00
250.00
3-5
200.00
200.00
5-4
250.00
250.00
4-5
250.00
250.00
05 | Total Goals
0
15.00
13.00
-13.3%
1
5.50
5.20
-5.5%
2
3.50
3.40
-2.9%
3
3.50
3.50
4
4.70
4.80
+2.1%
5
8.00
8.50
+6.3%
6
15.00
17.00
+13.3%
7
25.00
30.00
+20.0%
8
40.00
40.00
9+
70.00
70.00
09 | Total Goals Odd/Even
Odd
1.82
1.85
+1.6%
Even
1.82
1.80
-1.1%
10 | Halftime 1X2
Den Bosch
3.80
3.60
-5.3%
Draw
2.25
2.20
-2.2%
Roda
2.40
2.55
+6.3%
11 | Halftime PTS
1-0
5.20
5.20
0-0
3.30
3.10
-6.1%
0-1
3.80
4.00
+5.3%
2-0
19.00
17.00
-10.5%
1-1
7.00
7.00
0-2
10.00
10.00
2-1
19.00
19.00
2-2
40.00
40.00
1-2
13.00
13.00
Any Other Score
12.00
12.00
15 | Halftime Total Goals Over/Under 1.5
Over 1.5
2.35
2.40
+2.1%
Under 1.5
1.50
1.49
-0.7%
Halftime Total Goals Odd/Even (Account Only)
Odd
1.95
2.00
+2.6%
Even
1.70
1.67
-1.8%
Halftime Total Goals (Account Only)
0
3.30
3.10
-6.1%
1
2.50
2.55
+2.0%
2
3.70
3.80
+2.7%
3+
5.80
5.80