Hong Kong vs Iran (6 Jun 2024)

All past odds movement before match closed. Result HT: 1-2 FT: 2-4

01 | 1X2
Hong Kong
15.00
13.00
-13.3%
Draw
10.00
9.00
-10.0%
Iran
1.05
1.07
+1.9%
02 | 1/2 Goal
Hong Kong +2.5
1.90
1.90
Iran -2.5
1.75
1.75
33 | Total Goals Over/Under 3.5
Over 3.5
1.63
1.70
+4.3%
Under 3.5
2.10
2.00
-4.8%
03 | Halftime-Fulltime
H-H
25.00
25.00
H-D
30.00
25.00
-16.7%
H-A
17.00
19.00
+11.8%
D-H
30.00
30.00
D-D
19.00
13.00
-31.6%
D-A
5.00
4.50
-10.0%
A-H
50.00
40.00
-20.0%
A-D
25.00
23.00
-8.0%
A-A
1.30
1.40
+7.7%
04 | Pick The Score
1-0
60.00
40.00
-33.3%
0-0
60.00
30.00
-50.0%
0-1
11.00
12.00
+9.1%
2-0
150.00
100.00
-33.3%
1-1
25.00
19.00
-24.0%
0-2
5.80
7.00
+20.7%
2-1
60.00
40.00
-33.3%
2-2
35.00
35.00
1-2
9.50
10.00
+5.3%
3-0
250.00
150.00
-40.0%
3-3
100.00
80.00
-20.0%
0-3
5.20
6.00
+15.4%
3-1
200.00
125.00
-37.5%
4-4
250.00
200.00
-20.0%
1-3
8.50
9.00
+5.9%
3-2
100.00
80.00
-20.0%
Any Other Score
7.00
7.50
+7.1%
2-3
23.00
25.00
+8.7%
4-0
250.00
250.00
0-4
7.50
7.50
4-1
250.00
250.00
1-4
10.00
11.00
+10.0%
4-2
250.00
250.00
2-4
30.00
30.00
4-3
250.00
250.00
3-4
100.00
90.00
-10.0%
5-0
300.00
300.00
0-5
11.00
11.00
5-1
250.00
250.00
1-5
17.00
17.00
5-2
250.00
250.00
2-5
50.00
50.00
5-3
250.00
250.00
3-5
125.00
125.00
5-4
250.00
250.00
4-5
250.00
250.00
05 | Total Goals
0
60.00
30.00
-50.0%
1
10.00
11.00
+10.0%
2
5.20
5.80
+11.5%
3
3.70
3.90
+5.4%
4
4.00
3.90
-2.5%
5
5.00
5.00
6
8.00
8.00
7
12.00
13.00
+8.3%
8
25.00
19.00
-24.0%
9+
35.00
23.00
-34.3%
08 | Team to Score 1st Goal
Hong Kong
6.00
6.50
+8.3%
Iran
1.05
1.07
+1.9%
No 1st Goal
60.00
30.00
-50.0%
09 | Total Goals Odd/Even
Odd
1.77
1.80
+1.7%
Even
1.87
1.85
-1.1%
10 | Halftime 1X2
Hong Kong
11.00
11.00
Draw
4.10
3.70
-9.8%
Iran
1.28
1.33
+3.9%
11 | Halftime PTS
1-0
15.00
15.00
0-0
6.50
5.20
-20.0%
0-1
3.05
3.10
+1.6%
2-0
50.00
50.00
1-1
11.00
11.00
0-2
3.80
3.90
+2.6%
2-1
35.00
35.00
2-2
35.00
35.00
1-2
12.00
12.00
Any Other Score
4.10
4.50
+9.8%
15 | Halftime Total Goals Over/Under 1.5
Over 1.5
1.65
1.75
+6.1%
Under 1.5
2.07
1.93
-6.8%
Halftime Total Goals Odd/Even (Account Only)
Odd
1.77
1.85
+4.5%
Even
1.87
1.80
-3.7%
Halftime Total Goals (Account Only)
0
6.50
5.20
-20.0%
1
2.80
2.95
+5.4%
2
3.10
3.20
+3.2%
3+
3.20
3.20
Half Time Team To Score 1st Goal (Account Only)
Hong Kong
6.50
6.50
Iran
1.25
1.27
+1.6%
No 1st Goal
6.50
5.20
-20.0%